ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบายพาสบ้านตุ่น
ปรับปรุงแก้ไขย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสี่แยกบายพาสบ้านตุ่นเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยก
02/08/2562 08:00
02/08/2562 17:30
กฟอ.อรัญประเทศ
037-231003
ยุทธ ถาวร
ลำดับดาวน์โหลด