ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณกลุ่มบ้านดงพลับ ม.4 ไลน์แยกซอยก่อนถึงโรงแรมสุเมรีแมนชั่น
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงใหม่ ไลน์แยกซอยก่อนถึงโรงแรมสุเมรีแมนชั่น บ้านดงพลับทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า หมู่๔ บ้านดงพลับ(บางส่วน)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
อนึ่ง ในการปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องจักร รถเครน ในการเปลี่ยนสาย พาดสาย จึงจำเป็นที่จะต้องปิดซอยทางเข้าออก ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกต่อผู้ที่สัญจรเข้าออกในซอยพื้นที่ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ที่สัญจรในซอยดังกล่าวเปลี่ยนไปให้เส้นทาง เข้าวัดดงพลับ(ข้างโชว์รูมอีซูซู) และซอยเลยร้านยางผู้ใหญ่เก่า ในการสัญจรเป็นการชั่วคราว
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
25/02/2564 09:00
25/02/2564 16:30
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี