ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณปากซอยสันติสุข ไปตามแนวถนนศักดิเดชน์ ซอยร่วมใจ ,ซอยบ่อตก ,ซอยท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ถึงบริเวณหน้าคลังน้ำมัน ปตท.
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณปากซอยสันติสุข ไปตามแนวถนนศักดิเดชน์ ซอยร่วมใจ ,ซอยบ่อตก ,ซอยท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ถึงบริเวณหน้าคลังน้ำมัน ปตท.
23/08/2565 09:00
23/08/2565 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-210427-8
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 23082022