ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท้ายเมือง ม.6 ต.ชัยนาท
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.
28/05/2563 12:00
28/05/2563 14:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด