ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าหมู่บ้านดงน้อย (บ้านสรัญญา)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
02/04/2561 14:00
02/04/2561 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด