ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์ทางเข้าบ้านหนองมะแซว ถึง บ้านโนนสัง ตามหมายเลขงาน I-63-E-KTMNE.MS.2009
15/06/2563 09:00
15/06/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด