ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กศน.เนินหอม - สี่แยกเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี
ดับไฟตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv วันที่ 30 พ.ย 2564
30/11/2564 08:30
30/11/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด