ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองไม้แก่น (ทั้งหมด) อแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน ช่วงโรงเรียนหนองปรือไม้แก้ว
บริเวณไฟดับ บ้านแปลงตะกร้อ บ้านวังกะทะ บ้านหนองแขม บ้านหนองปรือ บ้านไทรทอง บ้านแปลงนกเป้า บ้านโค้งพัฒนา บ้านโกรกแก้ว บ้านหนองน้ำขาว บ้านหนองปลาดุก บ้านหนองไม้แก่น บ้านหนองสร้อยติ่ง บ้านห้าแยก ฟาร์มควาย บ้านหลุมมะขาม
25/10/2563 08:00
25/10/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007 038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด