ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอจังหาร
บ.ยางใหญ่ ต.ยางใหญ่
บ.หัวนายาง ต.ยางใหญ่
บ.ปาฝา ต.ปาฝา
30/07/2564 08:00
30/07/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด