ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านลานกระทิง ( กลุ่มเลยอนามัย ) หมู่ที่ 4 ตำบลวังควง
บ้านลานกระทิง ( กลุ่มเลยอนามัย ) หมู่ที่ 4 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น.
18/11/2563 09:00
18/11/2563 11:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ บ.ลานกระทิง