ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราว บ.คำแก้ว ถึง DDE บ้านท่าศรีชมชื่น
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา และพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
1.ดับไฟ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำแก้ว , บ้านคำแวง , บ้านอีสานพัฒนา , บ้านท่าเรือ , บ้านท่าศรีชมชื่น , บริษัทซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านดอนเสียด , บ้านหนองโด
16/08/2562 08:00
16/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด