ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทุ่งหวัง ถนนสงขลา-นาทวี ฝั่งขาออกจากเมืองสงขลา ตั้งแต่ ปั๊มปตท.ทุ่งหวัง ถึง บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส (จะโหน่ง) และซอยแยกย่อย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ทุ่งหวัง ถนนสงขลา-นาทวี ฝั่งขาออกจากเมืองสงขลา เพื่อลดผลกระทบไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปลด-เชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ดับ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 10.00น
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.00น. – 17.00น
04/08/2565 09:00
04/08/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี