ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 2 ต.นพรัตน์ บริเวณคลอง12 และบริเวณโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
ประกาศดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
เวลา 08.30 น.-16.30 น
บริเวณ หมู่ 2 ต.นพรัตน์ บริเวณคลอง12
และบริเวณโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
ติดต่อสอบถาม 036-371424 และ 036-381109
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
10/10/2562 08:30
10/10/2562 16:30
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึก