ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนท่ามะนาว ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง (ฝั่งขวา)
ปฏิบัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณ ปากทางเข้าน้ำตกวังก้านเหลือง
07/09/2562 08:30
07/09/2562 13:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง