ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สี่แยก กม.12 นิคมพัมนา ถึงหน้าร้านพรทิพย์ค้าวัสดุภัณฑ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและขยายผิวถนนทางหลวง 3191
04/07/2563 08:00
04/07/2563 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย