ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดกะเฉด บ้านยี่หนิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตลาดดลตัสกะเฉด
พาดสายส่งแรงสูงระบบ 115 เควี
31/01/2561 08:00
31/01/2561 17:00
กฟภ.เพ
0-3865-2991
ดอนจันทน์ จันทโชติ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ วันที่ 31 ม.ค. 2561