ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK2R-04 ถึง DDE บริเวณหน้า โทโคริน รีสอร์ท
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแรงสูง ขนาด 12.20 ม. และรื้อถอนเสาเดิม
1.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านสร้างคำ , บ้านบุ่งคล้า , บ้านดงเสียด , บ้านหนองบัวน้อย , บ้านโนนขาม , บ้านโนนมอ , กอแก้วรีสอร์ท , โทโคริน รีสอร์ท
2.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. บ้านดอนน้อย , บ้านโคกสว่าง , บ้านดอนหญ้านาง , ตระกูลแสนการเกษตร , ก.การเกษตร , สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง , เทศบาลดอนหญ้านาง , เทศบาลศรีสำราญ , สูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ , บ้านหนองหัวช้าง
29/05/2563 07:00
29/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด