ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสองแควพัฒนา(ทิศใต้ทางเข้าสูบน้ำบริษัทซีพีเอฟ) ถึง บ้านสบจาง(ตรงข้ามแพล้นยาง)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสาและสายแรงสูง
13/06/2564 08:30
13/06/2564 16:30
กฟอ.เกาะคา
054-281498
ยงศักดิ์ ตาลดี
ลำดับดาวน์โหลด