ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ สามแยกท่าท้อน ถึง หน้าสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 3 ฝั่งซ้าย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 33KV และ 115KV
21/01/2562 09:00
25/01/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ