ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระหว่างปากทางซอย 1
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
30/06/2560 14:20
30/06/2560 14:50
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878,038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ30.JPG