ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านละลวด,บ้านหนองหว้า,บ้านโคกพะไล บ้านหนองบอน,บ้านหนองเพิก,บ้านไทรโยง,บ้านหมวดหมู,บ้านหนองผะองค์ ต.ละลวด ,บ้านโคกสำโรง ต.ช่อผกา โรงเรียนบ้านละลวด, โรงเรียนบ้านหนองผะองค์,บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด บ้านโคกไม้แดง บางส่วน, อบต.ละลวด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาแซมไลน์ และย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ
16/02/2563 08:00
16/02/2563 16:00
กฟอ.นางรอง
044631100
ณัฐพงษ์ สมร่าง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ