ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดป่าปทุมรัฐ เคหะลาดหลุมแก้ว ซอยหลังวัดป่าปทุมรัฐ ซอยบ่อบัว ตำบลคลองพระอุดม
ดับไฟวัดป่าปทุมรัฐ เคหะลาดหลุมแก้ว ซอยหลังวัดป่าปทุมรัฐ ซอยบ่อบัว
16/11/2563 09:00
16/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
02-581-5575
เสฐียรภัคต์ อ่อนเย็น
ลำดับดาวน์โหลด