ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอนาดี สถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี1 ซอย.10และ ซอย.12
งานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
17/02/2562 08:30
17/02/2562 16:30
กฟอ.นาดี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด