ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบริเวณตรงข้ามปั๊มแก๊สบ้านพารา ม.4 ต.ป่าคลอก
ประกาศดับไฟ วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมีความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. บริเวณตรงข้ามปั๊มแก๊สบ้านพารา ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก 3 เฟส 50 เควีเอ (61-000425) เป็น 3 เฟส 160 เควีเอ (63-035725)

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 17th, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area of Baan Para that opposite Gas Station, Moo 4, PaKhlok Sub-district, Thalang district, Phuket
17/02/2564 09:00
17/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร