ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนเตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานรื้อถอนเสา ขนาด 9 ม.จำนวน 2 ต้น เพื่อปักเสา ขนาด 12 ,12.20 ม. จำนวน 1,1 ต้น
07/02/2562 09:00
07/02/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด