ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านขวัญนคร ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่บ้านขวัญนคร ตำบลในเมือง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
09/10/2563 08:00
09/10/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา ปู่บุตรชา
ลำดับดาวน์โหลด