ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ 3 ตำบลจันทเขลม (ซอยสะท้อน 6) อำเภอเขาคิชฌกูฏ
ดำเนินการเพิ่มเฟสแรงสูงและสับเปลี่ยนหม้อแปลง
13/02/2561 09:00
13/02/2561 16:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ