ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เชิงสะพานข้ามแยกเหมืองง่า - ก่อนศูนย์ DTAC ลำพูน
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ฝั่งขาล่อง ตั้งแต่ เชิงสะพานข้ามแยกเหมืองง่า - ก่อนศูนย์ DTAC ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
02/08/2565 08:00
02/08/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด