ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่7 ต.ท่าไม้ ซอยบีบีเฮ้าท์
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย (ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม) หมู่ 7 ต.ท่าไม้
18/01/2562 08:30
18/01/2562 17:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
นพพล ลำดวล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ18/01/2019