ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.3-4 สาย 15 ซ.ร่วมใจพัฒนา
ผกป.กฟส.อ.นฒ. มีแผนงานที่จะดำเนินการรื้อถอนสายแรงต่ำ และ พาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
14/07/2564 09:00
14/07/2564 15:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง