ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านค้อใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น การปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหมู่บ้านค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม ทั้งหมด
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะจ่ายกระแสไฟฟ้ามาตามปกติ
PEA จังหวัดมหาสารคาม ขออภัยในความไม่สะดวก
09/09/2563 09:30
09/09/2563 13:00
กฟจ.มหาสารคาม
043-971300 ,0800093358
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด