ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณงานก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ หมู่ที่2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ฟีดเดอร์ 10 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณงานก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ หมู่ที่2 บ้านมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ จะทำให้บริเวรดังกล่าว ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที เบอร์โทรสำนักงาน 036-342561 สายด่วน 1129
12/02/2562 09:00
12/02/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ