ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซ.วัดท่าไม้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซ.วัดท่าไม้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้าเเรงสูง
25/05/2563 08:30
25/05/2563 16:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด