ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานหนองพังพอน ถึง หน้าฟาร์มสามแอ๋ว
ปักเสาพาดสายแรงสูง สะพานหนองพังพอน ถึง หน้าฟาร์มสามแอ๋ว
29/06/2564 07:30
29/06/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด