ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุ่งเขียว ถึง สะพานบ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/03/2564 09:00
23/03/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด