ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยร่วมน้ำใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยร่วมน้ำใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25/03/2564 09:00
25/03/2564 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า