ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าฟาร์มสามแอ๋ว ถึง หน้าบ้านวิว รีสอร์ท
ปักเสาพาดสายแรงสูง หน้าฟาร์มสามแอ๋ว ถึง หน้าบ้านวิว รีสอร์ท
01/07/2564 07:30
01/07/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด