ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ วัดจอมพล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับกระไฟฟ้าเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ วัดจอมพล
26/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444 (คุณ เทวิน ศรีเมือง ) ช่างคุมงาน
กฤษณกร อินทะนา