ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านทางเข้าคลองโปร่งแดง ถึงตลาดบ้านทึง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงสูงใหม่
17/10/2562 08:00
17/10/2562 16:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด