ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกหมอไพโรจน์ แถวบริษัท Amway ถ.รอบเมือง
ปักเสา คอร ขนาด 22 เมตร
22/01/2562 09:00
22/01/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี 2
042-221770
อัฐพงศ์ ลมชิด