ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้ารีสอร์ทฟูลมูน ถนนเลี่ยงหนองมนก่อนถึงไฟแดงจรรยาหัตถกรรม
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงหน้ารีสอร์ทฟูลมูน ถนนเลี่ยงหนองมนก่อนถึงไฟแดงจรรยาหัตถกรรม
30/09/2563 09:00
30/09/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด