ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านหนองจิกรี(ทั้งหมด),รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี,โรงเรียนวัดหนองจิกรี,วัดหนองจิกรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และเร่งดำเนินการแก้ไขเสาแรงสูงชำรุดเอนเอียงจะโค่นล้ม ระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์เมนริมด้านทางรางรถไฟ บริเวณถนนแยกบ้านหนองจิกรี ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี,โรงเรียนวัดหนองจิกรี,วัดหนองจิกรี,บ้านเรือนชุมชนร้านค้าถนนอบต.นว.บ้านหนองจิกรี-โรงปูนซีเมนต์(ทั้งหมด) และกลุ่มบ้านเรือนชุมชนบ้านหนองจิกรีบริเวณกลุ่มวัดหนองจิกรี,กลุ่มบ้านเรือนชุมชนแยกก่อนขึ้นสะพานชลประทาน๑๗ริมคลองอนุศาสนนันทน์
- ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะทำเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
28/01/2563 09:00
28/01/2563 13:00
กฟอ.ตาคลี
กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี