ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 319 (ระเบียงนา) ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฝั่งตรงข้ามร้านระเบียงนา
งานดับไฟปักเสา พาดสายไฟ บริเวณทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 319 (ระเบียงนา) ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฝั่งตรงข้ามร้านระเบียงนา(3 วัน วันที่ 5,7,10 ก.ย.2562 เวลา 07.30-18.00 น.)
05/09/2562 07:30
05/09/2562 18:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด