ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจัดสรร ซ.เบอเส้ง7
กฟภ.ยะลา จะดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณภายในหมู่บ้านจัดสรรนายประทีป ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.
04/04/2561 09:00
04/04/2561 16:00
กฟจ.ยะลา
073-274-887
ก้องเดช แววสง่า
ลำดับดาวน์โหลด
1เสาไฟฟ้าที่ย้าย