ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่2,5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/05/2562 09:00
24/05/2562 16:00
กฟอ.เขาย้อย
032562455
พรรณนพ ชูบดินทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ