ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง 40000
1. ย้ายเสา ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
2. เปลี่ยนอุปกรณืหัวเสา แรงสูง 2 ต้น
04/02/2563 09:00
04/02/2563 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470374
เชาวรัตน์ ภูกาบ
ลำดับดาวน์โหลด