ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามแยกคลองยาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง ข้ามถนน บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามแยกคลองยาง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ฝั่งโรงเรียน

และ ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และ เวลา 16.00-16.30 น.
บริเวณ เหนือสามแยกคลองยาง ทั้ง 2 ฝั่งถนน , บ้านป่ามะม่วง , วัดใหม่คลองหอม , ประปาภูมิภาค , สามแยกบายพาส , หาดสะพานจันทร์ ถึง โรงงานก้วงไถ่ฝั่งโรงงาน
06/05/2565 08:30
06/05/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 6 พ.ค.65