ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าจักร - รร.บ้านแป้น
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อเปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC ตั้งแต่บริเวณ หน้า รร.บ้านแป้น - สะพานท่าจักร ถ.1033 ท่าจักร - แยกป่าห้า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
19/07/2565 08:00
19/07/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด