ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านศุภลักษณ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่บ้านศุภลักษณ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02/03/2564 12:00
02/03/2564 16:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า