ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณหมู่บ้านสิริอุไร หน้าสถานีไฟฟ้าบางละมุง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/10/2563 09:00
27/10/2563 15:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด